Nech mě jít... - 4.KAPITOLA

29. září 2011 v 21:49 | Charlotte Evans |  Nech mě jít...
Zdarec!
Dala jsem si záležet, abych tuto kapitolu dopsala ještě dnes... Může se zdát dlouhá, ale to bude asi především tím, že je v ní celá píseň Moudrého klobouku... Jinak bych byla OPRAVDU RÁDA, KDYBYSTE PO PŘEČTENÍ TUTO KAPITOLU KOMENTOVALI... Mám pak pocit, že píšu jen sama pro sebe...
No nic... Mějte se fajn... Vaše Charlie...Po celý zbytek cesty už všichni mlčeli, jen Harry si pořád dokola mnul nos, Ron a Hermiona po Willovi vrhali pohledy plné strachu a Elisabeth svého bratra pevně držela za ruku, protože viděla, že by se na ty dva za ty jejich pohledy nejradši vrhnul.
Will a Elis byli rádi, když vlak zahoukal na znamení, že dorazili do cíle. Rychlostí blesku oba vyrazili ven a připojili se k davu v uličce.
"Prváci, ke mně!" rozléhal se nástupištěm silný hlas. Beth tázavě pohlédla na bratra, a ten pokynul k davu starších studentů.
Šli s davem a nevěděli kam. Najednou se před nimi objevila řada kočárů, ke které zřejmě všichni směřovali. A před těmi kočáry…
"Testrálové!" vyhrkla překvapeně El.
"Nikdo kolem je nevidí…" prohlásil Will a rozhlížel se kolem. Pak si však všiml jakési drobné blondýnky, která jednoho hladila po obrovském krku.
"Ehm, ty je taky vidíš?" zeptal se, když k ní došel.
"Taky? A ty je vidíš?" její velké modré oči se rozevřely ještě víc.
"No… ano… Ale ti ostatní tady kolem ne…" odpověděl Will v rozpacích.
"Pojďte už do kočáru, dnes tu létá moc hluběnčích duženek."
"Koho? Čeho?" Will byl pořád zmatenější.
"To jsou takoví červení strachopudi s bílými křídly…"
Protože Will její odpovědi rozuměl snad ještě méně, než předtím, radši mlčel.
Dívka lehce otevřela dveře jednoho kočáru a přímo vplula dovnitř, Will a Elis ji následovali. Když se všichni tři usadili na sedadla, podala blondýnka Elisabeth ruku a představila se: "Já jsem Lenka, Lenka Láskorádová."
"Těší mě… Já jsem Elisabeth Greyová a tohle je můj bratr Will." představila zas Elis je.
Blodýnka už se nadechovala k odpovědi, když v tom se otevřely dveře.
"Ahoj! Máte tu vol-" zarazil se chlapec. Pusa se mu vytvarovala do "Ó" a němě vyslovil 'Lenka střelenka'.
"Chtěls něco?" otázal se trochu prudčeji Will.
"No já… To tys zmlátil Harryho?"
"Zasloužil si to!" odsekl Will.
"Neville, pojď sem! Will není jako zmijozelští!" řekla Lenka a pak se otočila na Elis: "To je Neville, Neville Longbottome. A právě utíká před zmijozelskými tam venku."
Neville přikývl, změřil si Lenku zkoumavým pohledem a usedl na sedadlo co nejdál ode dveří.
Zanedlouho se dveře otevřely a dovnitř nakoukl ostře řezaný obličej jakéhosi blonďatého chlapce.
"Longbottome, snad by ses před námi neschová-"
Tento kluk byl už druhý, který se zarazil při pohledu na Willa.
"Hele, Greyi, chtěl jsem ti pogratulovat - ten Potterův nos dostal co proto! Nechceš si jít sednout jinam? K lepším lidem… Přece si tu nebudeš dělat čajový dýchánek se Střelenkou."
"Jestli těmi lepšími lidmi myslíš sebe a tou Střelenkou myslíš Lenku, tak tu klidně zůstanu!"
"Budeš litovat…" upozornil ho chlapec.
"Vypadni!"
"Toho budeš litovat…" sykl blonďák.
"VYPADNI!" zakřičel Will a Elis viděla, že za chvíli asi vybouchne vzteky.
"…můj otec má vysoké postavení na ministerstvu!"
"VEN!" to už to William nevydržel a stejnou ranou jako předtím Harryho ho vyrazil z kočáru.
"Díky…" zašeptal Neville.
"Rádo se stalo…. Štval mě…" ušklíbl se Will.
"Kdo to vlastně byl?" zeptala se tiše El.
"Draco Malfoy, zmijozel." stejně tiše pravila Lenka.
"Ten Potter je absolutní idiot! Jak může říkat, že jsem jako tenhle tupec?" rozohnil se Will.
El pohlédla na Lenku, která zjevně nechápala, co to znamená a řekla: "No, za tohle mu Will zlomil nos… Harry říkal, že je parchant, který určitě půjde do Zmijozelu."
"Ach tak…" kývla Lenka a jen si vytáhla časopis, který otočila vzhůru nohama a začetla se do něj.
Will ji chvíli upřeně pozoroval, jako by se chtěl přesvědčit, jestli je opravdu tak bláznivá, nebo to jen dělá. Elisabeth společně s Nevillem zase pozorovali Willa. Elisabeth se bála, aby Will nedostal další záchvat vzteku a Neville měl strach, aby si Will nevylil vztek na něm.
Během pěti minut kočár zase přistál a všichni vylezli.
"Asi byste měli najít profesorku McGonagallovou, řekne vám, jak bude probíhat zařazování."
"Díky, Lenko!" poděkovali sourozenci unisono. "Ahoj, Neville." otočili se i na svého spolujezdce, chytili se za ruce a ztratili se v davu.
***
"Pane Greyi! Slečno Greyová! Přijďte prosím ke schodišti!"
Vstupní síní se rozléhal jakýsi hlas a Will si stihl domyslet, že patří profesorce McGonagallové. Uchopil svou sestru za ruku ještě pevněji a společně se začali prodírat davem, směrem, kde viděli schodiště.
"Dobrý den, paní profesorko." pozdravila uctivě Beth, když pohlédla do učitelčiny tváře a spatřila dvě přísné oči a tenké rty.
"Dobrý den." pozdravil ledabyle Will a vzápětí ho stihl přísný pohled této profesorky, který ho donutil ještě doříct: "Paní profesorko!"
Profesorka jim jen pokynula a řekla: "Počkejte tu prosím se mnou, než se připlaví žáci prvních ročníků, pak vám to vysvětlím společně."
"Ano, paní profesorko…" přikývla za ně za oba Elis.
Pak se oba mlčky postavili vedle profesorky a tiskli bázlivě své ruce.
Proudily kolem nich davy studentů, kteří po nich vrhali zvědavé pohledy. Will tiskl ruce v pěsti a zamračeným pohledem přejížděl celou síň. Ty pohledy se mu nelíbily. Připadal si jako nějaké zvíře v ZOO, které je tam plně zavřené a za sklem stojí miliony lidí, kteří tisknou nosy na sklo a civí na ně.
Konečně se síň vylidnila a ozvalo se hlasité zabušení na bránu.
"Tak vám je vedu, paní profesorko!" ozval se hrubý hlas, ten samý, jaký zněl i na nástupišti. A poprvé teď měli Will a El možnost zahlédnout jeho majitele. Byl jím obrovský muž s hřívou zacuchaných hnědých vlasů a přestože působil jaksi nezodpovědným dojmem, byl Willovi sympatický. Tak sympatický, že na chvilku odhodil svůj zamračený výraz a s poloobrem si vyměnil úsměv.
"Můžete jít, Hagride." pokynula mu profesorka McGonagallová, "A vy pojďte za mnou." pravila směrem k roztřeseným prvákům.
Za chvíli už Will, Is a parta vystrašených prváků stáli v malé místnůstce vedle Vstupní síně a profesorka jim vysvětlovala průběh zařazování.
Will si oddechl, když zjistil, že jediné, co se po něm chce je, aby si nasadil nějaký klobouk… Nebyl si jist, jestli by zvládl nějaké náročnější zkoušky…
Profesorka McGonagallová je vyzvala, aby šli za ní do Velké síně. Will a El šli první, měli za úkol ukázat prvákům, jak na to…
Will přímo slyšel, jak se všem prvákům v síni zatajil dech při pohledu na očarovaný strop, u kterého se vznášely stovky svíček a Willl musel přiznat, že ho taky velice překvapil, ale on se, na rozdíl od těch jedenáctiletých prcků uměl ovládat.
Pomalu došli až k učitelskému stolu, před který profesorka postavila třínohou stoličku, na níž položila starý klobouk.
K údivu všech nováčků začal zpívat, a k údivu všech starších studentů byla písnička jiná, než bylo obvyklé…


"Za dávných dob,
když jsem byl mlád
a bradvice též,
panovala tu jednota,
již jinde nenajdeš.
To čtyři věrní přátelé
rozhodli tehdy spolu
zřídit tu ze všech na světě
nejlepší kouzel školu."


Will se zašklebil nad sebevědomím těch čtyř kouzelníků, ale se zaujetím poslouchal dál…

"'Společně učme potomstvo,'
řekli a netušili,
že osud brzy zavelí,
aby se rozdělili.
Znal snad kdo větší přátelé
na celém světě širém,
než byli lstivý Zmijozel
s udatným Nebelvírem?


Will tak tak odolal pokušení uchytnout se - jak by se mohl přátelit někdo lstivý a udatný?!

Snad pouze jedendalší pár,
o němž nebylo sporu:
Rowenu z hradu Havraspár
a Helgu z Mrzimoru.


'No jasně! Ženský! Ty aby se tam taky neobjevily!' pomyslel si Will a znovu se ušklíbl.

Co zvrtlo se? Byl opravdu
tak špatný konec smutný?
Nu, já tam byl a povím vám
celý ten příběh smutný.


'No konečně, ty klobouku plesnivej! Tak dlouhej úvod nebyl potřeba…" pomyslel si Will.

Dí Zmijozel:"Učme jen ty,
co nejčistější krev mají."
Havraspár zas:"My jen ty, co
nejchytřejší se zdají."
A Nebelvír:"Chci toho, kdo
odvahu má a sílu."
Jen Mrzimor byl ochoten
brát všechny bez rozdílu.


'No jasně… Takže nejlepší ze všech kolejí je vlastně Mrzimor…' napadlo Willa.

Prvotní přátel obavy
zdáli se liché být,
vždyť každý z nich v své koleji
jen koho chtěl, moh mít.


'Vždyť jo! Proto si to přece domluvili!' přímo křičel v duchu Will.

A tak například Zmijozel,
jak říkal jsem už prve,
dál ke studiu přijímal
jen mágy čisté krve.
v Havraspáru pak učit se
jen nejchytřejší směli,
kdo k nebelvírským patřit chtěl,
musel být ctný a smělý.
Ostatní všichni skončili
v dobráckém Mrzimoru
a mezi čtyrmi přáteli
nezdál se být stín sporu.


'Tak proč se sakra pohádali, když ne kvůli tomuhle?!' zamračil se Will

Tak v naší škole život šel
naoko bez potíží,
čas nesvárů a rozmíšek
už tehdy se však blížil
a čtyři mocné pilíře
bradavického hradu
zachvěly se a začaly
zápasit o nadvládu.
Zdálo se tehdy, že boj ten
v němž druh se s druhem bije,
neslavným koncem hrozí všem
a škola nepřežije.


'No, jak vidím… Nakonec se udržela…' pomyslel si škodolibě Will.

Až jednoho dne po ránu
Zmijozel náhle zmizel,
a přestože pře ustaly,
v srdce nám vešla svízel.
Z té nerozloučné čtveřice
tři mezi námi zbyli,
koleje však nikdy víc
jak dřive nespojily.


'Pche! Jestli byl Zmijozel takový parchant, proč jeho kolej pořád ještě funguje?!'

Teď moudrý klobouk přichází,
vy víte, co se chystá:
do kolejí vás rozřadím
na čtyři různá místa.
Letos však přidám něco víc,
poslechněte. co zpívám:
když dělím žáky Bradavic,
nepěkný pocit mívám.
Plním sic jen svou povinnost,
přesto se trochu zdráhám
mám obavy, že škole své
do hrobu napomáhám.
Ach, vězte všichni, kdo tu jste,
že naše škola čelí,
jak nikdy ve svých dějinách
strašnému nepříteli.
Teď musíme se sjednotit,
za jeden táhnout provaz,
jinak se zevnitř zhroutíme,
tak zní má zpráva pro vás.


Willovy oči se setkaly s těmi Harryho, a v tu chvíli jakoby oba zapomněli na vlakovou rozmíšku. Nakonec to však bylo opravdu jen pár vteřin, poněvadž po chvíli se Harry otočil na Rona, vedle kterého seděl a začal s ním cosi probírat.Však už jsem dost varoval,
co říct jsem chtěl, to víte.
přistupte, ať do kolejí
se nyní zařadíte.

'No konečně!' vyhrkl málem nahlas Will. Chtěl už vše mít za sebou. Brumbál, ředitel školy, mu to však nemínil ulehčit. Povstal a začal mluvit: "Vítejte, rád bych vás přivítal v novém školním roce… Na takovéto proslovy však přijde vhodnější chvíle. Nyní bych vám rád oznámil, že v tomto školním roce k nám přibudou další dva žáci, kteří ovšem nepůjdou do prvního ročníku. Jsou jimi Elisabeth Greyová, která půjde do pátého ročníku a pan William Grey, který půjde do ročníku šestého. Teď už ale přistupme k zařazování." tleskl a profesorka McGonagallová najednou držela dlouhý pergamen.
"Greyová, Elisabeth." přečetla zněle z pergamenu a povzbudivě se usmála na dívku, které byla ve tváři smrtelně bledá. Will jí pak naposledy stiskl ruku na znamení, že drží palce, ale pak ji pustil a trochu postrčil ke stoličce.
Will nevěděl, co Elisabeth s Moudrým kloboukem tak dlouho řešila, ale až po dvou minutách trapnéhé ticha se síní konečně rozlehlo: "Nebelvír!"
U nebelvírského stolu začali všichni tleskat, a utišil je až hlas profesorky McGonagallové: "Grey, William."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Aynt a Vampi Aynt a Vampi | E-mail | Web | 30. září 2011 v 20:11 | Reagovat

Kapitolovka moc hezká.. :-) Jen Will je mi zatím trochu nesympatický tou agresivitou, ale to se časem určitě spraví.. ;-)

2 Charlotte Evans Charlotte Evans | Web | 30. září 2011 v 20:12 | Reagovat

[1]: To víš, je chudák celej vystresovanej... Pak mu Harry vlepí facku, pak mu leze na nervy Draco, musí vypadat jako hnědovlasej idiot - ty bys z toho nebyla na prášky?! :-D

3 Zasněná* Zasněná* | Web | 1. října 2011 v 6:23 | Reagovat

No, bude to znít strašlivě, ale já na Willlovi něco vidím. Mám nějaké takové zvláštní tušení a v žádném případě nevěřím, že by byl takový debil po celou dobu povídky. Doufám, teda. :-D
No a Elizz ta je úžasná. Obdivuju ji za ty nervy. A do Nebelvíru samozřejmě patří. To beze sporu. Jen mám strach o Willa... Protože díky svým hláškám při zařazování bych ho hned šoupla do Zmijozelu. :D No, já se nechám překvapit.
Moc povedená kapitola a i celá povídka se mi zatím velmi líbí. ;-)

Jak jsem si tak pročítala tu básničku, vzpomněla jsem si, jak jsem ji recitovala na recitační soutěži. To byly časy. :D Už to jsou čtyři roky....

4 Charlotte Evans Charlotte Evans | Web | 1. října 2011 v 7:59 | Reagovat

[3]: Vidíš... O té recitaci už jsem hodněkrát uvažovala, ale nikdy jsem se nedostala k realizaci :-D

5 Bereniké Bereniké | Web | 1. října 2011 v 19:24 | Reagovat

Ahoj! :-)
---
Jasně!Přidám si tě do SB hned co budu mít čas. Nedělám ale žádné ceny... páč jsem strašně líná navíc nemám čas ani náladu...
---
Tu povídku si někdy přečtu od začátku :-)
---
Už jsi byla na Pottermore?
Jseš hrozně moudrá víš to? Hádej ve který koleji jsem?? V MRZIMORU !!!! [:tired:]
V pondělí o tom pokecáme... už musím jít takže čau! :-)

6 Charlotte Evans Charlotte Evans | Web | 2. října 2011 v 13:25 | Reagovat

[5]: Já to říkala že se do toho Mrzimoru dostaneš - ty taková pilná!!!! I když je škoda že nejsi v tom tvým vysněným zmijozelu... :-)

7 Bereniké Bereniké | Web | 2. října 2011 v 16:03 | Reagovat

ohledně toho úkolu na občanku ... vybrala jsem Lunu po pátém ročníku, protože známe její dům.
já nakreslim sirotčinec a ty Lenky dům zvenčí, zbytek komiksu Toma udělej ty a já zbytek Lenky. ok?

• jak ses ptala na pottermore, ten se pro tebe otevírá až koncem října ... páč je moc přetíženej, tak tam nemůžou pouštět moc lidí (už teď je tam milion lidí :D )

8 Charlotte Evans Charlotte Evans | Web | 2. října 2011 v 16:13 | Reagovat

[7]: Ou key!!! :-D
Už se těším na ten Lenky dům... Jen se tě chci zeptat, jak velký ten obrázek má být...?

• a ohledně pottermore - štveš mě... Já tam chci takýýýýýý! Víš jak bylo těžký čekat jenom do začátku října?! 8-O  [:tired:]

9 Bereniké Bereniké | Web | 2. října 2011 v 16:17 | Reagovat

[8]: já budu mít ten komiks cca na 2 A4, které slepím dohromady, aby se daly otevírat. Ten Lenky dům bys mohla udělat tak na jednu A4 ... budu to dělat pastelkama a ty můžeš čim chceš, ale bylo by dobrý, abychom to všechno  měli stejnou technikou, jestli víš co myslim. A teď mě napadlo jestli mam kreslit sirotčinec nebo Bradavice :D co myslíš?

10 Bereniké Bereniké | Web | 2. října 2011 v 16:20 | Reagovat

* neboj třeba se na pottermore dostaneš dřív ... jinak víš, že je tam všechno anglicky ... veškeré info je tady http://insider.pottermore.com/ je to v aj samozřejmě :D

11 Charlotte Evans Charlotte Evans | Web | 2. října 2011 v 16:22 | Reagovat

[9]: hmmm... Netuším... Ale možná by bylo hezké udělat jakoby srovnání vedle sebe... jakoby se to do sebe rozplývalo... Ale ne! To by bylo moc složité... Záleží na tobě - ale Bradavice budou určitě těžší než sirotčinec...
---
A k té mé "povídce" mám udělat úplně komix, nebo jen doprovodné obrázky - nebo něco takového? Mě přijde škoda zahodit takovou povídku někam do popelnice...-když už jsem to sepsala...
---
Jo, a ještě něco - ten Lenky dům asi udělám na výšku, že jo?

12 Charlotte Evans Charlotte Evans | Web | 2. října 2011 v 16:23 | Reagovat

[10]: To vím - už jsem na to koukala ;-) ... Doufám ale, že to otevřou co nejdřív...

13 Bereniké Bereniké | Web | 2. října 2011 v 16:34 | Reagovat

[11]: No sepiš tu povídku a udělej tak 3 nebo 4 doprovodné ilustrace, nemusí to být velký :-) všechno by se ti mělo vejít tak na míň než 2x A4

► a asi spíš nakreslim Bradavice, protože sirotčinec pro něj nebyl domovem.

14 Charlotte Evans Charlotte Evans | Web | 2. října 2011 v 16:48 | Reagovat

[13]: Promiiiiiiiň - já si toho komentáře nevšimla!!!

K tý povídce teda udělám ilustrace...

A ty budeš dělat ten komix nebo taky jen povídku s ilustracemi?

15 Bereniké Bereniké | Web | 2. října 2011 v 16:58 | Reagovat

Jo to je v pohodě. Nejspíš udělám komiks, protože to mám kratší ... teda ještě uvidim, zatim si to pročítam.

jo a kdyžtak se při tom kreslení Lenčina domu drž popisu z knihy na stránce 338 v Relikviích a možná ještě někde jinde.

16 Charlotte Evans Charlotte Evans | Web | 2. října 2011 v 16:59 | Reagovat

Jj - přece to jen tak neobkreslím někde z internetu!!! - i když inspirovat se asi budu :-)

17 Bereniké Bereniké | Web | 2. října 2011 v 17:21 | Reagovat

=) fajn ... radši si to ale přečti, abys se ti to shodovalo ... nebo jestli se ti nechce, tak můžeš nakreslit Bradavice a já Lenčin dům. Mě je to úpolně jedno, protože jsem ještě nezačala.

18 povidkarky povidkarky | 2. října 2011 v 17:23 | Reagovat

Já radši udělám ten dům :-)... Jen jsem se ještě chtěla zeptat, kdo teda udělá ten úvod k mému příběhu, a jestli bude nějaký k tomu tvému...

19 Bereniké Bereniké | Web | 2. října 2011 v 17:30 | Reagovat

Já si udělám Lenky úvod a ty udělej popis Toma na začátek.

20 povidkarky povidkarky | 2. října 2011 v 17:35 | Reagovat

[19]: Tak fajn, pokusím se ;-)

21 Bereniké Bereniké | Web | 2. října 2011 v 18:28 | Reagovat

Hele tak já taky udělám 3 nebo 4 malý obrázky...abychom to měli stejný :-)

22 Bereniké Bereniké | Web | 2. října 2011 v 18:47 | Reagovat

jo a mam to na papíru, ne na čtvrtce

23 Charlotte Evans Charlotte Evans | Web | 2. října 2011 v 18:59 | Reagovat

[22]: Mam to teda udělat taky tak?

24 Bereniké Bereniké | Web | 2. října 2011 v 19:03 | Reagovat

to je jedno, na co se ti kreslí líp. Já mam obyčejný papír, ptž se na něm dobře gumuje.

25 Charlotte Evans Charlotte Evans | Web | 2. října 2011 v 19:11 | Reagovat

[24]: Fine - já to asi udělám na čtvrtku...

26 Mai Mai | Web | 20. října 2011 v 19:12 | Reagovat

je to hrozně hezký, akorát Will by se nemusel pořád prát, nadělá si spoustu nepřátel.
a ty jeho komentáře jsou fakt vtipný

27 Charlotte Evans Charlotte Evans | E-mail | Web | 20. října 2011 v 19:15 | Reagovat

[26]: Nemůže za to - je pěkně vystresovanej... - A je to prostě průbojná povaha - jako Siri.
Jinak hlášky... Prostě mi připadá, že pro něj ty žvásty klobouku musely být prostě trochu žvástoidní :D

28 Tinna Tinna | Web | 16. prosince 2011 v 19:26 | Reagovat

páni, jsem zvědavá kam ho klobouk zařadí ;-)

29 Charlotte Evans Charlotte Evans | E-mail | Web | 16. prosince 2011 v 19:35 | Reagovat

[28]: :-) Uvidíííš :D

30 NikaRoovy NikaRoovy | Web | 21. června 2012 v 11:37 | Reagovat

Cccc. Takhle to ukončit. Zase jsem ve škole, takže do snad zase stihnu :D jdu na další! :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama